English EN     Polish PL

NEWS

Stay up to date with PSBW related news and rental industry updates.

Powołanie Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu

W trakcie spotkania zainteresowanych firm z branży 16. czerwca 2015 roku w Warszawie powołano Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu. Formalne ukonstytuowanie Stowarzyszenia nastąpiło w styczniu 2016 roku. Jako czołowi przedstawiciele tej branży, posiadający największe...

czytaj dalej

Walne zebranie PSBW

1 grudnia 2022 r. w hotelu Focus w Łodzi odbyło się Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich firm, będących członkami PSBW (tj. Algeco Polska sp. z o.o., Atut Rental sp. z o.o., BAC sp. z o.o., Boels Polska...

czytaj dalej

Notatka z webinarium ERA

Webinarium ERA 30.06.2021 Prezes PSBW, Małgorzata Felicka, wzięła udział w webinarium ERA w dniu 30.06.20. W trakcie sesji zostały wręczone nagrody ERA, tym razem wirtualnie. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Ponadto zaprezentowano sytuację na rynku wynajmu...

czytaj dalej

Walne zebranie PSBW

Dnia 18.06.2020 odbyło się walne Zebranie PSBW, na którym przyjęte zostało sprawozdanie za rok 2019 rozliczony został Zarząd i Komisja Rewizyjna, wybrane zostały nowe władze PSBW. Prezesem pozostaje Małgorzata Felicka (Atut Rental), członkami Zarządu zostali Bernard...

czytaj dalej

Contact Us

01-304 Warszawa, ul. Połczyńska 116 A.