Zdalne Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan 24 czerwca 2020 r.

Upoważniona przedstawicielka PSBW, p. Monika Kołacz – dyr. Finansowa Atut Rental wzięła udział w
Zgromadzeniu Ogólnym Konfederacji Lewiatan.
Podczas Zebrania zatwierdzono sprawozdanie z działalności Konfederacji Lewiatan. Do końca lipca
2020 r. zostaną wysłane priorytety, którymi się zajmie w najbliższych 24 miesiącach Rada
Konfederacji. Generalnie Lewiatan chce zadbać o najlepszą legislację w Polsce.
Prezydent Konfederacji poinformował, że w ostatnim okresie Lewiatan bardzo aktywnie zajmował się
w pracami nad tarczami antykryzysowymi. Zaznaczył, że Lewiatan jest widoczny na rynku, ma duży
wpływ na organizacje biznesowe, reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej.
Podkreślił, że liczba członków konfederacji rośnie (ostatnio przystąpiły firmy odzieżowe, Empik oraz
Deutsche Bank), co świadczy że Lewiatan jest silnym głosem biznesu, dba o interesy swoich
członków.
W 2020 r. polska gospodarka ma się skurczyć o 3,4% – jest to prognoza Ministerstwa Finansów.
Strategia wyjścia z recesji spowodowanej COVID-19 obejmuje inwestycje publiczne, zapewnienie
płynności przedsiębiorstwom oraz utrzymanie dochodów ludności. Kryzys gospodarczy nie odsuwa
jednak problemów zanieczyszczonego powietrza i zmian klimatu. Rząd widzi, że potrzebna jest w
Polsce transformacja energetyczna, która pozwoli rozwiązać kilka problemów: gospodarczy,
społeczny i środowiskowy. Tutaj Lewiatan apeluje o wsparcie w 6-ciu obszarach: termomodernizacja
budynków, energetyka rozproszona, niskoemisyjny transport, czyste i niskoemisyjne ciepło,
inteligentne sieci dystrybucyjne, modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Podjęcie tych
działań zmobilizuje środki o łącznej wartości 580 miliardów złotych w okresie 2020-2030 i przyczyni
się do powstania co najmniej 240 tys. miejsc pracy.
Odnośnie sytuacji Lewiatana w okresie COVID-19 – pracownicy pracowali i nadal pracują w trybie
zdalnym, jeśli chodzi o siedzibę, którą wynajmuje, udało się Lewiatanowi wynegocjować obniżenie
czynszu na okres pandemii, ponadto zwiększono wykorzystanie środków z projektów, zrezygnowano
z organizacji lub zmieniono formułę wydarzeń, ograniczono delegacje i spotkania, co pozwoliło na utrzymanie zatrudnienia
w biurze – co daje możliwość efektywnego działania.

Zachęcano również do korzystania z sądu arbitrażowego Lewiatana.
Na koniec członkowie podziękowali za wsparcie i dbanie o ich interesy (interesy przedsiębiorców)

Prezentacja IMPULS ENERGII DLA POLSKI

Prezentacja SĄD ARBITRAŻOWY PRZY KONFEDERACJI LEWIATAN

English EN     Polish PL