30 marca 2023 r. w Warszawie odbyło się walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu

Podczas spotkania członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r., udzielili absolutoria Członkom Zarządu i Członkom Komisji Rewizyjnej.
Podjęta została również uchwała o wyborze nowych władz Stowarzyszenia.
Prezesem pozostaje Małgorzata Felicka (Atut Rental), członkami Zarządu zostali: Grzegorz Majewski (Mateco Podesty Ruchome), Paweł Gońda (Kiloutou), Aleksander Socha (Ramirent).
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele firmy Prefer Rent, którzy przedstawili prezentację platformy internetowej do wypożyczania sprzętu.

English EN     Polish PL