Ekologia w branży budowlanej? Rozważ wynajem sprzętu zamiast jego zakupu

Ekologia w branży budowlanej znajduje wyraz w implementacji nowych technologii i rozwiązań. Ale świadomy wybór materiałów konstrukcyjnych i budowlanych to nie jedyny sposób, aby być eko. Ogromny wpływ na środowisko naturalne mają maszyny i sprzęt budowlany, z jakiego korzystamy podczas realizacji poszczególnych etapów prac.

Nasze postrzeganie ekologii w branży budowlanej bardzo często sprowadza się do działań, mających na celu:

  • obniżenie energochłonności nowopowstających budynków, 
  • ograniczenie wycinki drzew na działkach budowlanych, 
  • efektywne gospodarowanie odpadami (ograniczenie odpadów budowlanych do minimum), 
  • zastosowanie technologii opartych na OZE. 

Zapominamy przy tym, że każda budowa wymaga pracy maszyn i urządzeń, które większość firm budowlanych w dalszym ciągu kupuje lub użytkuje na zasadach leasingu. Produkcja ciężkiego sprzętu wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne, dlatego jeśli mamy taką możliwość, zamiast zakupu maszyn i urządzeń warto rozważyć ich wynajem. Wynajem maszyn budowlanych czy  narzędzi budowlanych ogranicza ich produkcję na masową skalę, co przyczynia się do szybszego wdrażania nowych technologii. Dzięki temu powstają urządzenia nowej generacji, przy produkcji których do atmosfery emitowana jest mniejsza ilość CO2

Wynajem zamiast zakupu: Ekologia na różnych płaszczyznach działania Twojej firmy

Twoja firma budowlana na co dzień korzysta z ograniczonego parku maszynowego. Z wielu maszyn korzystacie sporadycznie. Ich zakup generuje szereg kosztów dla firmy oraz środowiska naturalnego. Konieczność budowy hal magazynowych różnego przeznaczenia, ciągła relokacja sprzętu na duże odległości, utylizacja maszyn po okresie ich eksploatacji – na każdym z tych etapów wynajem okazuje się bardziej ekologiczny. 

Wynajem pozwala na oddanie maszyny/urządzenia po zakończeniu prac. To rozwiązuje problemy związane z przechowywaniem i magazynowaniem nieużywanego sprzętu. Dodatkowo sprzęt możemy wynająć w dowolnym regionie kraju, co pozwala ograniczyć odległości, na jakie jest transportowany do absolutnego minimum. W ten sposób firma oszczędza środki finansowe, a do atmosfery trafia mniej zanieczyszczeń. Ograniczony transport maszyn ciężkich wpływa korzystnie na stan dróg i mostów. Dzięki temu nie muszą być one tak często naprawiane, co stanowi kolejny wkład Twojej firmy w poprawę stanu środowiska naturalnego i ochronę lokalnej flory i fauny.

English EN     Polish PL